Zenzo

Občianske združenie Zenzo

Združenie pre efektívne nástroje zberu odpadov

Sme nezávislým združením, ktoré sa zameriava na udržateľné odpadové hospodárstvo s cieľom vylepšiť triedený zber a predchádzanie vzniku komunálnych odpadov. Propagujeme zavádzanie inovatívnych schém a nástrojov zberu odpadov a systému ,,plať za to, čo vyhodíš“. Spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami a expertmi, ktorí v tejto oblasti dosiahli výnimočné výsledky a tieto skúseností a expertízu prinášame na Slovensko.

Zistiť viac

Najnovšie články

Recyklácia kuchynského odpadu v Miláne

Miláno je druhé najväčšie mesto v Taliansku. V samotnom meste bez jeho aglomerácie žije 1,34 mili...

Čítať viac
Čo sa podarilo zberovej spoločnosti Contarina?

V provincii Treviso, situovanej v severnom Taliansku sa o odpad stará verejná spoločnos...

Čítať viac
Príbeh mesta Argentona

Zmena systému zberu odpadu Mesto Argentona ležiace severovýchodne od Barcelony začalo v roku 2004...

Čítať viac

Naši partneri