Zenzo

Občianske združenie Zenzo

Združenie pre efektívne nástroje zberu odpadov

Sme nezávislým združením, ktoré sa zameriava na udržateľné odpadové hospodárstvo s cieľom vylepšiť triedený zber a predchádzanie vzniku komunálnych odpadov. Propagujeme zavádzanie inovatívnych schém a nástrojov zberu odpadov a systému ,,plať za to, čo vyhodíš“. Spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami a expertmi, ktorí v tejto oblasti dosiahli výnimočné výsledky a tieto skúseností a expertízu prinášame na Slovensko.

Zistiť viac

Najnovšie články

Stretnutie k finalizácii štúdie pre mesto Brati...

Počas obdobia tvorby našej štúdie o nastavení nového zberu kuchynského odpadu z domácností pre me...

Čítať viac
Máme za sebou náš prvý webinár

„Efektívne nástroje zberu odpadov pre samosprávy“ Takto znie názov nášho prvého webin...

Čítať viac
Recyklácia kuchynského odpadu v Miláne

Miláno je druhé najväčšie mesto v Taliansku. V samotnom meste bez jeho aglomerácie žije 1,34 mili...

Čítať viac

Naši partneri