Zenzo

„Efektívne nástroje zberu odpadov pre samosprávy“

Takto znie názov nášho prvého webinára, ktorý sme pred časom usporiadali. Keďže sa snažíme naše idey rozšíriť tam, kde na nich záleží, sme veľmi radi, že sa webinára zúčastnilo množstvo slovenských samospráv. Presne pre ne bolo totiž toto online podujatie určené. Tento krok bol pre Zenzo istým míľnikom, ktorý dal základ ďalším našim podujatiam, ktoré snáď budeme môcť čoskoro viesť aj naživo. Šírenie osvety o environmentálnych témach je rovnako dôležité, ako ponúkanie inovatívnych riešení pre problémy moderného nakladania s odpadmi. Aby sme identifikovali správne prístupy k riešeniam týchto problémov, nestačia nám len hrubé dáta. Potrebujeme poznať aj pozadie problematiky, širšie súvislosti a následky našej činnosti. V Zenzo veríme, že propagácia environmentálne výhodných prístupov k nakladaniu s odpadmi je mimoriadne dôležitá. Práve vedenia samospráv sú jednými z kľúčových postáv na ceste k pozitívnej zmene a neustálemu zlepšovaniu odpadového hospodárstva na Slovensku.

Webinár sme uskutočnili 30.3.2021 a okrem teamu Zenzo na ňom prednášali aj náš medzinárodný expert Marco Ricci, MSc., spolu s Branislavom Moňokom. Marco Ricci je talianskym expertom v oblasti odpadového hospodárstva, recyklácii odpadov a navrhovaní schém zberu s viac, ako 23 rokmi skúseností. Branislav Moňok na Slovensku vedie občianske združenie Priatelia Zeme, je odborníkom v nakladaní s biologickými odpadmi, kompostovaní a triedení odpadov a podieľa sa na tvorbe slovenskej odpadovej legislatívy. Aj vďaka nim sme na webinári mohli priblížiť naše vnímanie potenciálu nakladania s odpadmi, moderné riešenia a možnosti inovácií. Zenzo aj prostredníctvom našich expertov ponúka cenné know how, medzinárodné skúsenosti a moderné prístupy k nakladaniu s odpadmi.

Čo plánujeme ďalej?

Podobné aktivity chceme v blízkej dobe smerovať aj k ostatným, nemenej dôležitým postavám vo svete odpadov, environmentalistiky a ekológie na Slovensku. Je dôležité o týchto témach hovoriť, diskutovať a nachádzať pre ne riešenia. Možností pre vzájomnú spoluprácu je mnoho a my sa tešíme na partnerstvá, ktoré budúcnosť prinesie.