Zenzo

Naše hlavné mesto postupne začína so zberom kuchynského odpadu z domácností. Na základe nami vypracovanej štúdie bola pre pilotný zber odpadu vybraná mestská časť Bratislava – Lamač. Samotná distribúcia nástrojov zberu začala dňom 20.9., kedy sme spolu s pracovníkmi spoločnosti OLO začali rozdávať košíky pre zber kuchynského odpadu domácnostiam v rodinných domoch. Po finalizácií distribúcie pre rodinné domy sme prešli na distribúciu pre bytové domy.

Každá domácnosť, ktorá sa na distribúcii zúčastnila dostala 10 l odvetrávaný košík na kuchynský odpad, 150 ks kompostovateľných vreciek a informačný leták s užitočnými informáciami. Domácnosti v rodinných domoch okrem odvetrávaného košíka obdržali aj 20 l nádobu pre ukladanie naplnených kompostovateľných vreciek. Pre rodinné domy totiž platí zber odpadu od dverí – v deň zberu kuchynského odpadu domácnosti vyložia na obvyklé miesto zberu svoju 20 l nádobu obsahujúcu kompostovateľné vrecká naplnené kuchynským odpadom, ktorú v príslušný deň zberová služba vyprázdni. Domácnosti v bytových domoch sa svojho kuchynského odpadu v kompostovateľných vreckách zbavujú do 240 l nádob v blízkosti bytového domu.

dvsfbgdnfhngd
10 l košík s kompostovateľnými vreckami a informačným letákom vnútri 20 l nádoby
Distribúcia nástrojov zberu kuchynského odpadu pre domácnosti v rodinných domoch

Team Zenzo mal pri distribúcii na starosti komunikáciu a osvetu. Tým pádom bolo zabezpečené, že každá domácnosť, ktorá si nástroje pre zber kuchynského odpadu prišla prevziať, dostala kompletné informácie o zbere a samotnom spôsobe zberu. Kompletné a detailné podanie informácií vnímame ako jeden z rozhodujúcich faktorov pre zapojenie obyvateľov a úspešnosť zberu. Stretli sme sa s prevažne pozitívnymi reakciami – obyvatelia Lamača sa na zber tešili a mnohí dokonca o jeho príprave vedeli už skôr. Dnes už prevažná väčšina domácností v Lamači disponuje nástrojmi pre zber kuchynského odpadu.

Systém zberu, ktorý spolu so spoločnosťou OLO v Bratislave zavádzame, je komfortný a efektívny s cieľom prechodu k udržateľnému odpadovému hospodárstvu, a s ohľadom na environmentálne záväzky voči Európskej Únii. Skúsenosť s distribúciou nástrojov zberu kuchynského odpadu v pilotnej zóne MČ Lamač nám poskytla konštruktívnu spätnú väzbu. Tá je pre nás mimoriadne dôležitá pre plánovanie rozšírenia distribúcie na ostatné mestské časti Bratislavy. Zavedenie zberu kuchynského odpadu pre naše hlavné mesto vnímame ako poslanie a zároveň výzvu, ktorej sa chceme chopiť čo najlepšie, ako vieme!