Zenzo

Obńćianske zdruŇĺenie Zenzo

ZdruŇĺenie pre Efekt√≠vne N√°stroje Zberu Odpadov

Sme nez√°visl√Ĺm obńćianskym zdruŇĺen√≠m, ktor√© sa zameriava na udrŇĺateńĺn√© odpadov√© hospod√°rstvo s cieńĺom vylepŇ°iŇ• trieden√Ĺ zber a predch√°dzanie vzniku komun√°lnych odpadov. Propagujeme zav√°dzanie inovat√≠vnych sch√©m a n√°strojov zberu odpadov, medzi ktor√© patria napr√≠klad sch√©my PAYT ("pay as you throw" = ,,plaŇ• za to, ńćo vyhod√≠Ň°‚Äú) a syst√©m zberu odpadu "door to door" - zber odpadu od dver√≠. Pracujeme v medzin√°rodnom prostred√≠ a vyuŇĺ√≠vame sieŇ• naŇ°ich expertov, partnerov a organiz√°ci√≠, ktor√© v oblasti odpadov√©ho hospod√°rstva dosiahli v√Ĺnimońćn√© v√Ĺsledky, a ktor√Ĺch pr√°cu m√īŇĺeme vidieŇ• v r√īznych mest√°ch kraj√≠n Eur√≥pskej √ļnie. Pr√°ve tieto cenn√© sk√ļsenosti a know-how teraz prin√°Ň°ame na Slovensko.

NaŇ°a v√≠zia
Cieńĺom naŇ°ich aktiv√≠t je ochrana Ňĺivotn√©ho prostredia zniŇĺovan√≠m vplyvu ńĺudskej ńćinnosti na zmenu kl√≠my a podpora racion√°lneho vyuŇĺ√≠vania pr√≠rodn√Ĺch zdrojov.

NaŇ°a misia
Inovat√≠vnymi n√°strojmi pom√°hame predch√°dzaŇ• vzniku odpadov, zlepŇ°ujeme v√Ĺkon trieden√©ho zberu komun√°lneho odpadu, zniŇĺujeme mieru skl√°dkovania, rob√≠me odpady transparentnejŇ°ie pre komunitu a samospr√°vu.

Tím Zenzo

Alexandra Kolarik V√Ĺkonn√° manaŇĺ√©rka