Zenzo

Počas obdobia tvorby našej štúdie o nastavení nového zberu kuchynského odpadu z domácností pre mesto Bratislava sa uskutočnilo viacero meetingov, na ktorých sme komunikovali stratégiu, vzájomné požiadavky a ďalšie smerovanie tvorby dokumentov. Na štúdii sme začali pracovať už minulý rok, avšak väčšina stretnutí prebiehala v online priestore. Obdobie pandémie až na pár výnimiek nedovolilo preberať dôležité témy osobne a tak bolo naše posledné stretnutie uskutočnené 7. júla veľmi príjemnou zmenou. Bolo to prvý krát sa stretli takmer všetci, ktorí na tvorbe štúdie spolupracovali.

K stretnutiu v Bratislave sa pridal aj náš taliansky expert Marco Ricci, ktorý je jedným z najdôležitejších aktérov tvorby našej štúdie a kvôli tejto príležitosti pricestoval až z Verony. V centrále spoločnosti OLO sa stretli takmer všetci, s ktorými sme na štúdii pracovali – okrem teamu Zenzo bolo prítomné tiež oddelenie životného prostredia magistrátu mesta Bratislava, ako aj zamestnanci spoločnosti OLO. Hovorili sme o zavádzaní nami navrhnutého zberu kuchynského odpadu z domácností, spoločne diskutovali o praktických otázkach nového zberu a navzájom si vymieňali skúsenosti. Efektívna spolupráca je podmienkou úspechu a my veríme, že jej výsledok prinesie obyvateľom hlavného mesta komfort a účinnejšie nakladanie s odpadom.

Od ľava: Branislav Moňok (team Zenzo), Marco Ricci (team Zenzo), Marián Kobolka (team Zenzo), Alexandra Kolarik (team Zenzo), Patrik Šedo (team Zenzo), Ivana Maleš (OŽP Bratislava), Ivan Sokáč (OLO)