Zenzo

V talianskom meste Albinea blízko Bologne vyskočilo percento triedenia odpadu zo 71,6 % v roku 2019 na 92 % v roku 2020. Nárast až o 20,4 % výrazne prekonal odhady, ktoré boli stanovené na 79 %. Keď sa na tieto výsledky pozrieme v číslach pomeru odpadu na obyvateľa, odhady hovorili o znížení odpadu z 273 kg odpadu na obyvateľa v roku 2019 na 96 kg odpadu na obyvateľa. Miesto toho však mesto Albinea dosiahlo v priemere len 68 kg odpadu na obyvateľa ročne.

„Tento výnimočný výsledok sme dosiahli vďaka občanom a rozhodnutiu zaviesť systém zberu odpadu od dverí k dverám (door to door) s presnou sadzbou od januára 2020,“ hovorí starosta Nico Giberti. K dnešnému dňu 62 % obyvateľov Albinei spadá do množstva minimálne nediferencovaných prispievateľov za odpad, preto budú mať nárok na odmenu z poplatkov za odpad od začiatku roka 2021. Samospráva aktuálne prišla s plánom, ktorý stanovuje zľavnené poplatky za odpad súvisiace s núdzovou situáciou okolo Covid-19, a ktorá bude predložená a odhlasovaná na zasadnutí mestskej rady v júli.

„Ako už starosta predpokladal, počas zasadnutia mestskej rady 11. mája sme sa snažili pomôcť rodinám a podnikom, zasiahnutých momentálnou situáciou.“ – vysvetľuje rada pre životné prostredie v zastúpení Daniele Menozzi. Samospráva navrhuje zníženie daní pre všetky domácnosti Albinee na základe presných parametrov ISEE pre rodiny v ťažkostiach v kontexte všetkých tých hospodárskych činností, ktoré boli nútené uzavrieť, alebo sa tak rozhodli urobiť počas najakútnejšej fázy epidémie. „Ďakujeme všetkým občanom za ich občiansku angažovanosť,“ pokračuje v Menozzi, „vieme, že zberu odpadu sa musí neustále monitorovať a zlepšovať. Je tiež poľutovaniahodné, že napriek takým konkrétnym údajom o separovanom zbere sa stále stretávame s nedôverou. Na odstránenie tohto posledného aspektu – uzatvára radca – obec a občania musia spolupracovať. “

Zdroj: Bologna2020