Zenzo

V Sligo City, meste na severe Írska, dosiahol pilotný projekt odpadového manažmentu orientovaného na spotrebiteľov zdvojnásobenie miery vytriedenia kuchynského odpadu. O tejto priaznivej situácii informuje Cré – Írska Kompostovacia Asociácia. Za spustením projektu stojí írsky minister pre komunikáciu, klímu a životné prostredie Richard Bruton. Pilotná odpadová schéma pod názvom Náuka o hnedom kontajneri odštartovala práve v Sligo City. Cieľom tohto projektu bolo vidieť, ako vzdelávanie prostredníctvom odpadových poradcov chodiacich od domu k domu a pomoc v podobe kompostovateľných odpadových vriec pomôže zvýšiť mieru a kvalitu kuchynského odpadu v hnedom kontajneri.

Na konci 12 mesačnej dĺžky tohto projektu sa množstvo vytriedeného kuchynského odpadu z domácností Sligo City viac než zdvojnásobilo a zároveň sa množstvo nekompostovateľného materiálu (plast, kov a sklo) v hnedých kontajneroch znížilo z 18% na 1%. Minister Bruton na margo výsledkov projektu: „Výsledky tejto iniciatívy dokazujú, že ak chceme ľuďom pomôcť svedomitejšie sa zbavovať kuchynského odpadu a zároveň znížiť jeho množstvo, musíme ich viac informovať o využívaní ich hnedých kontajnerov. Tento pilotný projekt ukazuje, že sa vo využívaní týchto kontajnerov ešte naozaj máme čo učiť, a taktiež poukazuje na praktické kroky, použiteľné i pre iné mestá v Írsku.“

Percy Foster, CEO asociácie Cré dodáva: „Výsledky projektu ukázali, že ak obyvateľom poskytneme prostriedky pre účinnejšie recyklovanie kuchynského odpadu, v našom prípade sú to kompostovateľné vrecia, tak je pre nich zbavovanie sa tohto odpadu oveľa jednoduchšie a hygienickejšie. Keďže sa nám podarilo dosiahnuť takéto skvelé výsledky už v pilotnom projekte, nič by nám nemalo brániť v jeho aplikácii pre celé územie krajiny.“

Hnedé kontajnery

V Írsku by každá domácnosť v dedine nad 500 obyvateľov mala hnedý kontajner pre kuchynský odpad mať a využívať. Naučiť tieto domácnosti k takejto praxi bolo však dodnes výzvou. Prirodzene, zvyšky jedla nie sú ničím príjemným. Ich zápach a konzistencia núti ľudí vysporiadať sa s nimi najrýchlejšie a najjednoduchšie, ako sa len dá.  Málokomu však napadne, že ak sú zbierané a recyklované osobitne, nielenže je nakladanie s nimi jednoduchšie, ale výsledok aj naozaj stojí za to. Takto recyklovaný kuchynský odpad sa kompostovaním vracia naspäť do pôdy a tým vie poslúžiť nielen ekonomicky, ale i ekologicky.

Siobhan Gillen, člen krajského výboru pre Sligo County hovorí: „Poskytnutie odpadového vzdelávania realizovaného od dverí k dverám nielenže ukázalo pozitívne výsledky pre odklon kuchynského odpadu z kontajnerov určených pre zmesový komunálny odpad, ale ukázalo taktiež, že vzdelávanie domácností o správnom nakladaní s odpadmi dovoľuje dosiahnuť vyššiu mieru recyklácie a zníženie miery skládkovania, čo má za následok finančné výhody pre domácnosti.

Vo viacerých častiach sveta majú domácnosti k dispozícii malý smetný kôš, špeciálne určený pre využitie v kuchyni spolu s „Mater-Bi“ – kompostovateľnými vrecami od talianskej firmy Novamont, ktoré recyklovanie kuchynského odpadu pomáhajú robiť jednoduchším, čistejším a hygienickejším. Tento postup sa výborne osvedčil i v našom pilotnom projekte.