Zenzo

Ambiciózne projekty sú energiou, ktorou žije každá moderná metropola. Dôležité miesto v pretváraní nášho okolia bezpochyby zastáva stavebníctvo, a to najmä väčšie developerské projekty. Stavebný ruch je neodmysliteľnou súčasťou vývoja – rýchlo rozvíjajúce sa mestá lákajú investorov a tí zas lákajú ľudí príležitosťami. Mesto je nútené rásť, pričom pribúdajú obytné a kancelárske centrá. Moderný stavebný ruch so sebou však prináša aj environmentálne zaťaženie, ktoré si vyžaduje systematické riešenia.

Veľký stavebný projekt rovná sa nezanedbateľnému množstvu (nielen) stavebného odpadu. Tento problém však akoby prehliadame – stavbárske práce produkujú odpad, ktorý často ostáva nevyužitý a chýbajú tu riešenia. My však považujeme odpad za zdroj a veríme, že i v tejto oblasti vieme aplikovať princípy obehového hospodárstva. Pri správnych postupoch a metodike dokážeme odkloniť veľké množstvo odpadov vznikajúcich na stavbách.

Presne tento prístup sme použili pri spolupráci s YIT, s jednou z najväčších európskych firiem pôsobiacich v stavebníctve. Teší nás, že môžeme byť súčasťou zmeny v nakladaní s odpadmi aj v tomto sektore. Štúdiu pre YIT sme vytvárali v kontexte s aktuálnymi projektami vznikajúcimi v Bratislave s účelom racionálnejšieho nakladania s odpadmi na stavbách. Spoločne k zero-waste developmentu!